طرح کسب درآمد

ساده ترین راه برای دریافت کمیسیون از افرادی که به پلتفرم می‌آورید.

10% کمیسیون از کلیه پرداخت‌های هر کاربری که به پلتفرم می‌آورید ، کمیسیون دریافت کنید.
50 تومان حداقل برداشت هنگامی که موجودی تأییدشده شما به حداقل مبلغ برداشت رسید، می‌توانید درخواست برداشت کنید.

چگونه کار می‌کند؟

1. ثبت نام به سادگی برای یک حساب کاربری در پلتفرم ما ثبت نام کنید.
2. لینک خود را به اشتراک بگذارید تبلیغ لینک ارجاع خود را شروع کنید و کاربران جدیدی را به پلتفرم بیاورید.
3. شروع به کسب درآمد کنید هنگامی که کاربران ارجاعی شما شروع به پرداخت می‌کنند، شما نیز درآمد دریافت خواهید کرد.
4. پول خود را برداشت کنید درخواست برداشت کنید و درآمد خود را دریافت کنید.

شروع به کسب درآمد کنید 💰

یک حساب ایجاد کنید و فقط در چند دقیقه شروع کنید.

ثبت نام